PR5 Bookmarking Website - اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا http://rfandl.com/Business/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-2/ اگر شما هم به دنبال اطلاعات درباره دریافت اقامت اسپانیا از طریق ثبت شرکت هستید، این مقاله برای شما نوشته شده است. همچنین یک سال بعد در صورت تحقق یافتن شرایط اعلام شده توسط اداره اقامت، می توانید برای اخذ شهروندی و پاسپورت پرتغال اقدام نمائید. در مقاله های بعدی بصورت جداگانه نسبت به توضیح قوانین و راه های گرفتن شهروندی از طریق تولد فرزند در این کشورها را توضیح خواهیم داد.تولد فرزند Wed, 13 Jun 2018 18:34:31 UTC en