1
Hướng dẫn chuyển sang màn hình 120Hz trên Galaxy S20 | Phúc Khang Mobile
Mặc dù màn hình của Samsung Galaxy S20 có khả năng làm mới tới 120 Hz, nhưng người dùng chỉ có thể sử dụng tần số quét 60 Hz trên loạt Galaxy S20 series khi ra khỏi hộp. Để có thể sử dụng tần số quét 120 Hz, bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây....