1
iPhone 12 có thể sẽ dùng module ăng-ten 5G do chính Apple thiết kế | Phúc Khang Mobile
Theo kế hoạch ban đầu thì Apple sẽ sử dụng module ăng-ten 5G Qualcomm QTM525 mmWave cho iPhone 12, nhưng dường như thiết kế của module này lại không phù hợp với dòng iPhone mới. Vì lý do này, nhiều khả năng là Apple sẽ tự phát triển module ăng-ten 5G cho iPhone 12.....